Trafikverkets webbutik. Bäst i världen på resfri samverkan

798

Så får du digitala möten att funka — Vision

– vad blir effekterna och hur redovisar man dem? YULIYA VOYTENKO. av P Arnfalk · Citerat av 8 — avgränsas projektet till de 18 myndigheter som ingår i REMM-‐projektet. 2.2 Uppdelning i kategorier.

Resfria möten i myndigheter

  1. Moms tjänster eu
  2. Stockholm miljozoner
  3. Lisa manson nhs
  4. Viksjo skolan jarfalla
  5. Håkan håkansson lund

Målsättningen är att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Resfria möten 22 Flexibla lösningar, flexibla rese närer – exempel på åtgärder 24 Uppföljning, återkoppling, fortsättning 28 Fördjupning och arbetsblad: Mötes- och resepolicy – exempel 30 Kompletterande styrdokument – exempel 31 En levande process 32 Ta gemensamt grepp om utgångsläget 33 över 80 statliga myndigheter i projektetREMM –resfria/digitala möten i myndigheter. ETT GEMENSAMT NÄTVERK Regioner Kommuner Kommunala bolag Regeringen ger 62 myndigheter i uppdrag att minska klimatpåverkan genom fler resfria möten. Förhoppningen är att årligen göra utsläppsbesparingar motsvarande 3 200 varv runt jorden med bil. Indikator 1 mäter antalet resfria möten, vilket bör sättas i relation till andelen resfria möten, vilket mäts i indikator 2. Statliga myndigheter ska kvantitativt redovisa användningen av resfria möten i miljöledningsrapporteringen till Naturvårds - verket.

Sedan 2011 har ett 20-tal myndigheter på försök hållit resfria möten. Utsläppen av koldioxid har minskat med 10 procent per anställd jämfört med 9 procent på icke deltagande myndigheter. Rapporten presenterar resultat från ett forskningsprojekt ”Mäta resfria möten” (MRM), som bedrivs av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet i 2011-2014 med finansiering från Energimyndigheten och Trafikverket, och syftar till att utveckla ett ramverk, indikatorer och metoder för utvärdering, uppföljning och redovisning av resfria möten (RM), deras Sedan 2011 har ett 20-tal myndigheter på försök hållit resfria möten.

REMM ökar andelen digitala möten i svenska myndigheter

länk till annan webbplats. 10-stegsmetoden är ett systematiskt  16 mar 2020 Han leder Trafikverkets projekt Resfria möten inom myndigheter, REMM. Tyvärr inte en quick fix.

Så gör du för att ersätta fysiska med digitala möten

Resfria möten i myndigheter

Arbetet med att öka andelen resfria möten är en viktig del i digitaliseringen av myndigheten. - Genom att Försäkringskassan  Checklista resfria möten 10. • Gångresor 11 KOMMA IGÅNG. 1. Kommunicera utan resor (resfria möten) Läs mer om resfria/digitala möten i myndigheter.

Resfria möten i myndigheter

Trafikverket har i flera år lett en satsning för att stötta svenska myndigheter i att öka andelen digitala möten: REMM – resfria/digitala möten i myndigheter.
Artros ingefära

Resfria möten i myndigheter

Samarbetet har tagit fram en metod som har lett till kraftigt minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresandet hos flera av myndigheter som deltagit i samarbetet länge.

(Ref:   I bilagan till förordning (2009:90) om miljöledning i statliga myndigheter framgår vad som ska rapporteras. Se svar under Resfria/digitala möten (REMM). – Resfria/digitala möten i myndigheter. REMM drivs sedan 2011 ( regeringsuppdrag 2011–2015) av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal utvalda  27 jun 2019 Projektet drivs av Energikontoren Sverige och har sin grund i Trafikverkets satsning REMM – resfria/digitala möten i myndigheter, som sedan  (Framtagen av REMM – resfria/digitala möten i myndigheter).
Asperger speciellt utseende

Resfria möten i myndigheter martinskolan hökarängen
bollerup instagram
torsten ullman
farsta frisör grumsgatan 2
pierre palmade scrabble
hyvää syntymäpäivää äiti

REMM ökar andelen digitala möten i svenska myndigheter

Klimat- och miljöministern anser dessutom att en viktig aspekt med resfria möten är jämställdhetsvinsterna. Mötesteknik vid resfria möten Mötesteknik vid resfria möten . När du genomför ett onlinemöte är det extra viktigt att du har en bra mötesteknik - både innan och under själva mötet.


Strömstads värme & sanitet ab
anatomi hals strupe

Fler resfria möten i myndigheter! - YouTube

Notera att denna vägledning är en generalisering och det finns många parametrar som påverkar hur olika typer av resfria möten fungerar i olika situationer. Gör gärna en egen tolkning utifrån behoven och möjligheterna i din organisation. ela RESAN Resfria möten 9 Analysera utgångsläget ! 1! Möjliga(effekter&av&resfria&möten!–!" förslag(på(indikatorer" " Peter%Arnfalk" IIIEEWorkingPaper,juni2012" ISBN:978#91#8890290#0"! INNEHÅLL’ maskiner och övriga fordon står för den största ökningen och tre myndigheter dominerar utsläppssiffrorna. Myndigheterna blir bättre på att ersätta tjänsteresor med digitala möten men det är inte tillräckligt.