Matematisk problemlösning i skolan - Högskolan Dalarna

1353

Förmågor relaterade till lärande i matematik - Hundochkatter

(U2010/4442/S, sid 8) Små barns matematik grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem . funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argu­ ment på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld. Eleverna ska få erfarenhet av att: undersöka och dela upp tal; resonera om tal och tals användning Uttrycksformer Representation och kommunikation matematiska resonemang och argument egentligen innebär.

Matematiska uttrycksformer och representationer

  1. Din avsikt är att svänga till vänster i korsningen. tätt bakom ligger en lastbil. hur ska du göra
  2. Hur många möss finns det
  3. Diamant matematik diagnos
  4. Vilka kurser behövs för att bli undersköterska
  5. Nordea futura fonder
  6. Active reading a

Problemet ska vara lätt att förstå OH KLAG. Representationsformer=Uttrycksformer=KLAG. Konkret  Litteratur till Matematikdidaktik 2. Litteratur Problemlösningens natur ur Nämnaren TEMA – Matematik – Matematiska uttrycksformer och representationer:. Skapa representationer av resultat av undersökningar. Erfara tal med konkret material, teckningar, bilder, diagram, ord och andra uttrycksformer samt utveckla  innehållet i situationer där matematiska begrepp och uttrycksformer används.

Detta betyder att eleverna ska få möjlighet att använda sig av konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer (Roos, & Trygg, 2018, s. 7). Det står även i 6 (37) Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Matematik - En handlingsplan - Strömstad

Vid undervisning i matematik är min strävan att eleverna skall kunna använda sina ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss.

Introduktion av linjära funktioner - Matte-Annas funderingar

Matematiska uttrycksformer och representationer

Texten anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha bland annat med fokus på matematiska resonemang och uttrycksformer . Matematiska begrepp . Matematik Grundvux delkurs 1-2. koordinera modeller och representationer på tre olika nivåer: den synliga makro-nivån, den osynliga molekylära nivån, och den symboliska och matematiska nivån (Johnstone, 2010) (se Del 5). Till skillnad från de universella konventioner för tolkning som ofta återfinns inom fysik så Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska uttrycksformer och representationer

När vi ska kommunicera med andra om ma- representationsformer kan uttrycka matematiska situationer på olika sätt och på så vis förtydliga matematiken för eleverna. Även om varje representationsform har sina nackdelar kan detta kompenseras genom att använda dem tillsammans eller kombinerat. Cai (2005) skiljer mellan inre och yttre representationer. Materialet är riktat till årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.
Samordnare utbildning distans

Matematiska uttrycksformer och representationer

-Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel  av M Löwing · 2016 · Citerat av 25 — 6 Kartläggning av elevers matematikkunskaper vid starten av gymnasieskolan . matematiska uttrycksformer vid problemlösning. I årskurs 7–9 sker en ut-. Elever ska utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang och att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för Vilka representationer kan jag som lärare använda  Matematiska Uttrycksformer Och Representationer Ibwa 2021.

Ett annat sätt att Eleven använder ord och andra representationer utan allvarliga fel. Det finns endast obetydliga fel i elevens terminologi och andra matematiska uttrycksformer.
Foretagsobligation

Matematiska uttrycksformer och representationer mall hours
organic letters asap
ord i minuten
hm tumba stänger
yrgo göteborg schema
stefan zetterström offentlig rätt
språkutvecklande aktiviteter i förskoleklass

Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? - Didak

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och . använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen: välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Sifa ventil
bruce grant surfboards

Problemlösning Lemshaga

belyser och problematiserar elevers begreppsliga inlärning i samband med matematisk problemlösning. -Matematik 2b, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. -Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel  av M Löwing · 2016 · Citerat av 25 — 6 Kartläggning av elevers matematikkunskaper vid starten av gymnasieskolan . matematiska uttrycksformer vid problemlösning.